ČLANARINA


Upisnina

5,00 eur

Dnevni trening

7,00 eur

Teretana (do 15 h)

40,00 eur

Teretana neograničeno
(učenici, studenti i umirovljenici)

40,00 eur

Teretana neograničeno

50,00 eur

Grupni trening za žene

50,00 eur

Grupni trening i teretana neograničeno

60,00 eur

Obiteljski popust % 2x osobe

90,00 eur

Privatni trenerNA UPIT
Gubitak članske kartice

5,00 eur

Gubitak ključa

7,00 eur

U cijenu je uračunat PDV 25%

Gymnasium Zagreb